l'expertlab - projekty - zarządzanie i outsourcing

Projekty

– zarządzanie i outsourcing

Kancelaria to firma. Jej prowadzenie rządzi się takimi samymi regułami rynkowymi, jak wszystkie inne działalności biznesowe. Z punktu widzenia prawnika, wszystkie prace, procesy i projekty, konieczne do realizacji z punktu widzenia funkcjonowania firmy jako przedsiębiorstwa, warto w całości lub chociaż częściowo delegować na zewnątrz lub outsoursować, aby móc koncentrować się na pracy merytorycznej.

czytaj więcej
LinkedIn Marketing Labs

LinkedIn

Marketing Labs – certyfikaty zdobyte

Kamila Lewandowska i dr Joanna Roszak ukończyły organizowane przez platformę LinkedIn szkolenia i uzyskały certyfikaty Fundamentals oraz Marketing Strategy. LinkedIn nieustannie się rozwija i ewoluuje, wprowadzając coraz to nowe funkcjonalności w obszarze tworzenia i korzystania z profili indywidualnych i firmowych, a także z narzędzi odpłatnych, jak Sales Navigator.

czytaj więcej
lexpertlab system motywacyjny

Motywowanie

– czy i jak stworzyć system motywacyjny w kancelarii prawnej?

Zdarza się, że pracownicy i współpracownicy miewają słabsze okresy aktywności. Na spadek motywacji może także wpłynąć okresowo zwiększony wolumen pracy lub szczególnie wymagający merytorycznie czy terminowo projekt.

czytaj więcej
1 6 7 8 9 10 13