Mizja i wizja w kancelarii prawnej

Misja,

wizja i wartości w kancelariach prawnych

Odzwierciedleniem uporządkowania organizacji, odpowiedzialności, zaawansowania i świadomości przejawianych w zarządzaniu kancelarią jest posiadanie spisanej misji, wizji i wartości. Misja i wartość są wyrazem tożsamości i kultury organizacyjnej firmy oraz jej pracowników. W misji uwidacznia się cel działalności, rola, jaką ma do odegrania przedsiębiorstwo w społeczeństwie, a zarazem powinna ona być elementem odróżniającym kancelarię od konkurencji. Wartości zaś […]

czytaj więcej
Specjalziacja w zawodzie prawnika

Specjalizacja

– wybór czy konieczność?

W rozmowach na temat specjalizacji bardzo często ukazują się obawy prawników przed ograniczeniem usług jedynie do określonej specjalizacji, nie mówiąc już o pomyśle niszowej specjalizacji. U podstaw tych obaw leży strach przede niewystarczającą liczbą zleceń. Poczucie, że skupienie się na jednej wąskim zagadnieniu może sprawić, że ominą nas inne duże zlecenia – a prawda jest […]

czytaj więcej
Przewaga konkurencyjna

Podstawą

jest znajomość źródeł przewagi konkurencyjnej

O sukcesie kancelarii w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym w znacznej mierze decyduje jej konkurencyjność. Jednym z fundamentów przewagi konkurencyjnej kancelarii powinna być świadomość tego, w czym jest ona lepsza od innych. Znajomość mocnych stron firmy pozwala w efektywny sposób zarządzać kancelarią i wykorzystywać jej zasoby. Wielu właścicieli nie potrafi jednak wskazać czynników wpływających na […]

czytaj więcej
1 2