Stosujemy zwinne metodyki zarządzania projektami

Zaczynamy od pogłębionej analizy i spotkania, na którym zadajemy wiele pytań o wartości, cele, grupy docelowe i sposób prowadzenia biznesu. Na tej podstawie dobieramy i/lub tworzymy narzędzia, a także projektujemy procesy marketingowe, komunikacyjne i biznesowe.

l'expertlab analizujemy

analiza

Zaczynamy od analizy i poznania oczekiwań prawników, których usługi muszą nie tylko zaspokajać potrzeby klientów, ale – w dzisiejszym świecie VUCA (ang. volatility  – zmienność, uncertainty – niepewność, complexity – złożoność  i ambiguity – niejednoznaczność), przewidywać je, a nawet – wyprzedzać. Działamy w oparciu o metodologię design thinking.

strategia

Dla rozwoju kancelarii, specjalizacji i zespołów tworzymy strategie marketingowe, skoncentrowane na celach biznesowych. Obejmują one indywidualnie dobrane narzędzia marketingowe oraz wskaźniki, które pozwalają badać osiąganie założonych celów, a w razie potrzeby – zmiany celów lub otoczenia rynkowego – dokonywać odpowiednich modyfikacji.

rozwój

Optymalizujemy istniejące oraz tworzymy i wdrażamy nowe rozwiązania. Dzięki temu kancelarie, zespoły i indywidualni prawnicy zyskują czas na skoncentrowanie się na swojej działalności biznesowej – najwyższej jakości profesjonalnym doradztwie prawnym.

Pracujemy w oparciu o dedykowane zespoły, tworzone na potrzeby danego projektu.

To umożliwia nam dobranie najlepszych kompetencji, doświadczeń i wiedzy merytorycznej, a także zapewnia różnorodność spojrzenia i podejścia do każdego projektu.

Jak się rozliczamy?

Zależnie od czasu trwania i rodzaju projektu stosujemy elastyczne metody budżetowania i rozliczeń:

  • pracujemy zarówno w oparciu o miesięczne ryczałty, z określoną liczbą godzin i stałą stawką godzinową za godziny powyżej limitu;
  • rozliczamy się również w oparciu o stawki godzinowe, według stawek specjalistów, tworzących dedykowany zespół projektowy;
  • wyceniamy także zadania projektowo, kwotę rozkładając na poszczególne okresy (miesiące), wedle etapów realizowanych prac.

zobacz ofertę