Strategie marketingowe

Strategie marketingowe

Spójna i przemyślana strategia podstawą budowania pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej!

Zajmujemy się opracowywaniem strategii rozwoju kancelarii, poszczególnych specjalizacji i indywidualnych prawników, a także firm świadczących usługi profesjonalne. Zaczynamy od analizy i poznania oczekiwań klientów, których usługi muszą nie tylko zaspokajać potrzeby odbiorców, ale – w dzisiejszym świecie VUCA (ang. volatility – zmienność, uncertainty – niepewność, complexity – złożoność i ambiguity – niejednoznaczność), przewidywać je i wyprzedzać. Działamy w oparciu o metodologię design thinking, która – dzięki oparciu o nieszablonowe i pogłębione metody analityczne, umożliwia wielowymiarowe zrozumienie potrzeb i celów klientów naszych klientów.

Dla strategii rozwoju kancelarii, poszczególnych specjalizacji i indywidualnych prawników, a także firm doradczych, tworzymy strategie marketingowe, skoncentrowane na celach biznesowych. Obejmują one indywidualnie dobrane narzędzia marketingowe oraz wskaźniki, które pozwalają badać osiąganie założonych celów, a w razie potrzeby – zmiany celów lub otoczenia rynkowego – dokonywać odpowiednich modyfikacji.

Wspieramy prawników w bieżących i strategicznych działaniach operacyjnych i zarządczych. Opierając się na wiedzy i doświadczeniach z zakresu zarządzania projektami (m.in. PRINCE2), analizujemy istniejące procesy biznesowe.

Optymalizujemy istniejące oraz tworzymy i wdrażamy nowe rozwiązania. Dzięki temu klienci zyskują czas na skoncentrowanie się na swojej działalności biznesowej – świadczeniu najwyższej jakości, profesjonalnego doradztwa.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do obranej strategii skontaktuj się z nami. Zweryfikujemy dotychczasowe działania. Wskażemy możliwości usprawnień. Pomożemy poprawić skuteczność działań marketingowych. Zaprojektujemy nową strategię działań.

Zakres wsparcia:

  • strategie rozwoju, projektowanie, tworzenie i optymalizacja procesów biznesowych;
  • wsparcie w budowaniu i utrzymywaniu relacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami i współpracownikami, a także innymi interesariuszami;
  • analiza rynku, konkurencji i otoczenia biznesowego;
  • audyt dotychczas prowadzonych działań marketingowych, jak również ich efektów;
  • projektowanie modyfikacji i nowych rozwiązań dla realizowanej polityki marketingowej kancelarii;
  • dedykowane strategie marketingowe.