Cechy usług prawnych

Charakterystyczne

cechy usług prawnych

Charakterystyczne cechy usług, w szczególności usług prawnych, determinują odrębność stosowanych w ich promocji narzędzi marketingowych. Fundamentalne cechy usług Najczęściej wymienianymi cechami usług, decydującymi o wyborze wykorzystywanych narzędzi marketingowych, są (Wrzosek W., Strategie marketingowe., 2012, str. 244): niematerialność, niejednorodność, nierozdzielność/nierozłączność (Kotler Ph., Marketing., 2005, str. 450), niemożność nabycia prawa własności, brak możliwości przechowywania. Niematerialność Niematerialność jest […]

czytaj więcej
1 2